Branchecertificaat A
Home / Certificering / Branchecertificaat A

Met het KSF Branchecertificaat A garanderen wij en de deelnemende organisaties het basisniveau van medewerkers die direct klantcontact hebben.

 

Opleiders maken hun eigen opleidingen op basis van de eind- en toetstermen van de KSF. Ook is het mogelijk een externe organisatie in te schakelen voor de ontwikkeling en/of de opleiding. Deze KSF-leden bieden opleidingen voor het KSF Branchecertificaat voor medewerkers klantcontact.

 

  • De planning van de toetsen is in handen van de organisatie zelf
  • Het examen heeft twee onderdelen: de online toets en het praktijkexamen
  • De KSF controleert voor het praktijkexamen de beschikbaarheid van de examinatoren en koppelt een examinator aan de aanvrager

De kosten voor het examen voor KSF Branchecertificaat A voor medewerkers klantcontact en voor chat en WhatsApp zijn € 35 voor leden, € 40 voor niet-leden. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van proctoring rekenen wij € 25 extra per kandidaat per examen. Als de kandidaat zowel telefonie als chat als WhatsApp afneemt, wordt er voor het tweede examen € 25 in rekening gebracht.

Wanneer een organisatie wel certificaten afneemt, maar zelf geen examinator levert, brengen wij voor een praktijkexamen € 40 per kandidaat in rekening. Zo willen wij stimuleren dat organisaties meedoen aan het gratis beschikbaar stellen van examinatoren.

Proctoring

Juli 2020 zijn wij van start gegaan met online toetsen op afstand (proctoring). Door de coronamaatregelen was het voor de meeste bedrijven niet mogelijk om de online toets op de eigen locatie af te nemen. We zetten proctoring in zodat de kandidaten de online toets op afstand -maar wel onder toezicht- kunnen maken. Zij geven daar vooraf toestemming voor. Tijdens het examen worden de kandidaat, de omgeving, de geluiden en het scherm opgenomen. Deze beelden en geluidsopnames worden achteraf bekeken door een proctor. Uiteraard doen we dit met de gebruikelijke voorwaarden in het kader van de AVG.

 

Eind- en toetstermen KSF Branchecertificaat A voor medewerker klantcontact en chat
Eind- en toetstermen online sept 2020 versie sept 2020
Eind- en toetstermen praktijk 13112018 versie november 2018
Eind- en toetstermen praktijk chat en Whatsapp 05032020 versie maart 2020

 

Praktische zaken Branchecertificaat A
Instructie examentool KSF Explain 2019 versie augustus 2019
Systeemvereisten en reglement toetsing KSF branchecertificaat versie juli 2020
Systeemvereisten en reglement proctoring KSF branchecertificaat versie juli 2020
Vereisten gesprekken praktijkexamen versie oktober 2018
Voorbereiding op toetsafname proctoring versie juli 2020
Verklaring kandidaat online proctoring versie juli 2020

 

Presentatie KSF Branchecertificaat A
KSF branchecertificaat A aug 2018 presentatie

 

Subsidiemogelijkheden

Voor scholing van medewerkers is vaak subsidie beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u bij:

MVO in klantcontact – een website van de KSF over maatschappelijk verantwoord ondernemen in klantcontact

 

Call Now Button