Hoe werkt het?
Home / Hoe werkt het?

Wil jij medewerkers certificeren? Hieronder vind je informatie over de stappen die je moet zetten om tot certificering te komen. De opleiding verzorg je zelf, de toetsing verloopt via de Klantenservice Federatie. Neem hiervoor contact op met Gretha de Groot:

Stuur direct een e-mail

 

 

 

 

 

 

 

Toetsen

De online toets is onafhankelijk en wordt in een beveiligde online omgeving afgenomen. Het is belangrijk om vooraf te testen of alles naar behoren werkt op de locatie. Wanneer er toetsen online worden klaargezet voor kandidaten, krijgt de KSF hiervan automatisch bericht.

Praktijktoetsen worden in de beveiligde online omgeving klaargezet en op locatie afgenomen. Examendata kan worden aangevraagd via de online examentool.

Beheerders van deelnemende organisaties kunnen inloggen op de online examentool op https://mijn.ksfbranchecertificaat.nl/ksf/dashboard

Planning

Opleiders maken hun eigen opleidingen op basis van de eind- en toetstermen van de KSF. Eventueel kan er een extern bureau worden ingeschakeld voor de ontwikkeling en/of de opleiding. Die keuze is aan de organisatie zelf. Deze KSF-leden bieden opleidingen voor het KSF Branchecertificaat voor medewerkers klantcontact. De KSF adviseert het examen van branchecertificaat A af te nemen vóór de twaalfde week dat de medewerker klantcontact in functie is. De ingeschatte opleidingsduur is maximaal twee dagen. Branchecertificaat B is voor de senior medewerker met coachende taken.

De planning van de toetsen is in handen van de organisatie zelf. De organisatie kiest een datum en vraagt die voor de online toets en praktijkexamen via de online tool aan. Het assessment wordt niet via de online tool afgenomen.

De KSF

  • verstrekt inloggegevens voor de examentool aan beheerders van deelnemende organisaties
  • coördineert de praktijkexaminatoren
  • verstrekt het certificaat wanneer een kandidaat is geslaagd
  • behandelt bezwaren die worden ingediend en speelt ze zo nodig door aan de examencommissie
  • beheert het certificatenregister. Dit register is te raadplegen om te achterhalen of een medewerker al gecertificeerd is. Voor iedere beheerder is in de online tool zichtbaar wie er gecertificeerd zijn in zijn eigen organisatie

De examencommissie van de KSF ziet toe op de juistheid en actualiteit van de examenitems.

Voorbereidingen intern

We hebben de voorbereidingen op een rijtje gezet om je te helpen met de implementatie van de certificering in je organisatie.

Download hier de pdf-versie: Implementatie Branchecertificaat A

Tarieven 2023 voor leden | Branchecertificaat A

Basistarief

€107,- per kandidaat. Incl. theorie-examen en 1 praktijkexamen (telefonie of chat).
€172,- per kandidaat. Incl. theorie-examen en 2 praktijkexamens (telefonie & chat).

Vergoeding als je een examinator levert

Lever je een examinator die voor andere organisaties het praktijkexamen beoordeelt? Per afgenomen examen door jullie examinator krijg je €40- vergoeding. Aan het eind van het kalenderjaar krijg je bericht over de factuur die je de KSF mag sturen.

Niet-leden kunnen geen examinator leveren.

Kosten proctoring

Werkgevers die het online theorie-examen niet op de eigen locatie onder toezicht kunnen afnemen, moeten gebruik maken van proctoring (online toezicht). €30- opslag per examen.

Zo houden we het examen veilig, voorkomen we fraude. Kandidaten geven vooraf toestemming. Tijdens het examen worden de kandidaat, de omgeving, de geluiden en het scherm opgenomen. Deze beelden en geluidsopnamen worden achteraf bekeken door een proctor. Uiteraard doen we dit onder de gebruikelijke voorwaarden in het kader van de AVG.

Niet-leden

Voor niet-leden geldt een opslag van €20,- per kandidaat.

Het branchecertificaat als onderdeel van het opleidingsplan

Het implementeren van het branchecertificaat in het opleidingsplan garandeert eenzelfde basiskwaliteit van alle medewerkers in klantcontact én KSF-gecertificeerde medewerkers. Hoe neem je het branchecertificaat op in de huidige opleidingsstructuur? Volg de volgende stappen:

 

Het introductieprogramma

Neem het huidige introductieprogramma onder de loep. De KSF adviseert het examen af te nemen vóór de twaalfde week dat de klantcontactmedewerker in dienst is.

Doelstellingen

Leg de eind- en toetstermen van het branchecertificaat naast de doelstellingen van het introductieprogramma. Schrap eventuele overlap en voeg de nieuwe eindtermen uit het branchecertificaat toe.

Kies de juiste leervorm

Op basis van de nieuwe doelstellingen worden er leeractiviteiten geformuleerd. De keuze van deze leeractiviteiten is afhankelijk van het niveau van de medewerkers en eigen interne opleidingsmogelijkheden. Verschillende, door de KSF aanbevolen, opleiders bieden kant-en-klaar opleidingsmateriaal aan dat voldoet aan de eindtermen van het certificaat. Behalve zelf ontwikkelen kan het materiaal dus ook ingekocht worden. Maak de nieuwe leeractiviteiten onderdeel van het introductieprogramma.

Het examen

Iedere medewerker legt aan het eind van het introductieprogramma een KSF online en een praktijkexamen af. Alle medewerkers stromen KSF-gecertificeerd door in het opleidingsprogramma. Door inzet van het branchecertificaat wordt eenzelfde gesprekskwaliteit op het gebied van klantvriendelijkheid, deskundigheid en oplossingsgerichtheid gewaarborgd.