Inhoudelijk
Home / Inhoudelijk

Inhoudelijke informatie

bedoeld voor trainers en opleiders als basis voor het opleidingsmateriaal voor branchecertificaat A

We toetsen de kennis die een consument wordt geacht te hebben van de wet- en regelgeving die voor hem van toepassing is.

Algemene Verordening Gegevensbescherming, per 25 mei 2018 (website Autoriteit Persoonsgegevens)

Telecommunicatie (website ACM)

Bel-me-niet Register (website Consuwijzer)

Consumentenrechten/Koop op afstand (website ACM)

Code Social Media & Influencer Marketing (RSM) (2019, Stichting Reclame Code)

Code Telemarketing (2020, Stichting Reclame Code)

Voor de klanttypen gebruiken we het DAS-model: dominant, afstandelijk en sociaal.

Subsidiemogelijkheden

Voor scholing van medewerkers is vaak subsidie beschikbaar. Meer informatie hierover vind je bij:

MVO in klantcontact – een website van de KSF over maatschappelijk verantwoord ondernemen in klantcontact

Call Now Button